ΣΥ.Δ.ΠΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥ.Δ.ΠΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΕΪ ΣΑΛΑΣ (VOLLEYBALL) ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012

Συμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΔΒΕ, όλοι οι Σύνδεσμοι Διαιτητών Ελλάδας πρέπει να αποστείλουν έως την Παρασκευή 6/5/2011 τις δηλώσεις προσφοράς υπηρεσίας των εν ενεργεία και μη διαιτητών.
Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης "εν ενεργεία" οι διαιτητές μέλη του Συνδέσμου μας οφείλουν να προσκομίσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Ιατρική βεβαίωση παθολόγου
  2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
  3. Οικονομική ενίσχυση της ΟΔΒΕ, ποσό που ορίζεται με βάση την κατηγορία του διαιτητή
  • Μη εν ενεργεία διαιτητές: 0
  • Εν ενεργεία διαιτητές τοπικών κατηγοριών: 15€
  • Εν ενεργεία διαιτητές εθνικών κατηγοριών Α2 γυναικών & Β εθνικής ανδρών: 30€
  • Εν ενεργεία διαιτητές εθνικών κατηγοριών Α1 γυναικών & Α2 ανδρών: 50€
  • Εν ενεργεία διαιτητές Α1 κατηγορίας ανδρών: 150€
Τα 1 και 2 ισχύουν για όσους δεν υπέβαλαν αντίστοιχα δικαιολογητικά με την περσινή δήλωση ή δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση πέρσι.
Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης "μη εν ενεργεία" τα μέλη του συνδέσμου οφείλουν να προσκομίσουν μόνο Αντίγραφου Ποινικού Μητρώου, όσοι δεν το υπέβαλαν με την περσινή δήλωση ή δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση πέρσι.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου